در سایه مدیریت جمهوری اسلامی، آمار مبتلایان به ویروس کرونا در روستاهای بنگلان مملکت بلوچستان در حال افزایش است.

به گزارش رصد بلوچستان، ناکارآمدی جمهوری اسلامی در مدیریت و کنترل ویروس کرونا موجب افزایش آمار مبتلایان در روستاهای #بنگلان مملکت بلوچستان شده است.

گزارش ها از دو روستای #گوویگ بالا و جهلا از توابع شهرستان #بنگلان مملکت بلوچستان حاکی از افزایش آمار مبتلایان به کرونا است.

گفته می شود در این روستا ۶ مورد مثبت مبتلا به کرونا شناسایی شده که وضعیت جسمانی برخی از آنها وخیم گزارش شده است.

جمهوری اسلامی با مدیریت ناکارآمد خود و با تشکیل صف های طرح تنظیم بازار بدون رعایت پروتکل ها باعث شیوع کرونا در شهرهای مملکت بلوچستان شده است.