بسیاری از زمین های مسکونی و کشاورزی مردم بلوچ منطقه باهوکلات توسط جمهوری اسلامی مصادره شدند.

به گزارش رصد بلوچستان، جمهوری اسلامی در دهه هفتاد و برای اجرای پروژه ۶ هزار هکتاری دشت #باهوکلات، به بهانه های مختلف بسیاری از روستاهای این منطقه را تخلیه و ساکنین آن را وادار به کوچ کرد.

جمهوری اسلامی به بهانه در اختیار قرار دادن امکانات و برق دار کردن، باعث کوچ مردم روستای #سیرجا و مصادره زمین های آنها شده است.

در حالی زمین های مسکونی و کشاورزی مردم روستای #سیرجا مصادره شده که پس از دو دهه مردم این روستا برای کشاورزی به روستای خود بازگشته، اما جمهوری اسلامی از آنها درخواست سند پلمب شده کرده است.

این در حالیست که در آن زمان سندی وجود نداشته و هنوز نخیلات مردم این روستا و مسجدی که برای نماز و عبادت ساخته بودند همچنان وجود دارد اما جمهوری اسلامی از در اختیار قرار دادن زمین به آنها خودداری کرده است.

جمهوری اسلامی پس از اتمام پروژه ۶ هزار هکتاری دشت #باهوکلات، در حال اجاره دادن زمین های کشاورزی به مردم بلوچی است که خود مالک اصلی زمین ها هستند.

اجاره هر هکتار از زمین های کشاورزی #باهوکلات به همراه آب کانال کشی شده هشت میلیون و پانصد هزار تومان توسط جمهوری اسلامی اعلام شده است.