احداث سد کمال خان و دیپلماسی ضعیف و ناکارآمد جمهوری اسلامی می تواند باعث کوچ اجباری هزاران تن در شمال بلوچستان شود.

اختصاصی/ به گزارش رصد بلوچستان، احداث سد کمال خان در کشور افغانستان بر روی رودخانه #هیرمند در سایه ناکارآمدی جمهوری اسلامی می تواند باعث کوچ اجباری ۴۰۰ هزار تن در شمال بلوچستان و آسیب های اجتماعی جبران ناپذیر شود.

طبق قرارداد ۱۳۵۳ مابین ایران و افغانستان، کشور افغانستان موظف است مانعی برای حقآبه شمال بلوچستان از رود #هیرمند نباشد، اما به لطف ناکارآمدی جمهوری اسلامی، دولت افغانستان رسما بند کمال خان بر روی رود هیرمند را افتتاح کرد.

در حالی که کشور ایران و افغانستان در حال ورود به مرحله‌ای تنش زا هستند، همزمان ترکیه با احداث سد آتاتورک دو رود دجله و فرات را برای همیشه خشک می‌کند.

فعالان مدنی عامل اصلی این فشارها توسط کشورهای همسایه جغرافیای ایران را ادامه حیات جمهوری اسلامی عنوان کرده اند.

دو سد بزرگ پیشین و زیردان که در خاک بلوچستان قرار دارند به لطف سیاست های ضدبشری جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران، شهروندان پایین دست آن به دلیل عدم بازگشایی دریچه های آن با نبود آب رنج می برند.

همچنین بسیاری از ساکنان شهرستان دشتیاری به دلیل این سیاست ها و نبود آب، در حال کوچ از منطقه هستند.

جنگ آب با سیاست های جمهوری اسلامی از سال ها پیش از اصفهان آغاز شده و با توجه به ادامه این سیاست غلط حکومت جغرافیای ایران در حال ادامه و گسترش است.