مدت یک هفته است در شهرستان گیه/نیکشهر شیر خشک کمیاب شده و این باعث چالشهای مختلفی برای خانواده ها شده است.

یکی از مخاطبان رصد گفت: «هفت روز است که داروخانه های نیکشهر شیر خشک ندارند و به ما میگویند از شرکت نیامده و بچه های ما گرسنه هستند و خواب ندارند.»

کمیابی محصولات اساسی و گرانی کالاها وضعیت را برای مردم بلوچ نگران کننده نموده است.