شیوع گسترده ویروس کرونا و وضعیت بغرنج و غیربهداشتی در زندان مرکزی دزاپ موجب نگرانی خانواده های زندانیان شده است.

به گزارش رصد بلوچستان به نقل از کمپین فعالین بلوچ، بی تفاوتی مسئولین زندان مرکزی #دزاپ، عدم قرنطینه افراد مشکوک مبتلا به کرونا و نبود امکانات مناسب بهداشتی در درمانگاه زندان باعث نگرانی زندانیان و خانواده های آنها شده است.

زندان مرکزی دزاپ دارای ۸ بند است که هر بند آن بالغ بر یکصد الی ۲۰۰ زندانی دارد که با عدم رعایت فاصله اجتماعی و رعایت پروتکل ها در شرایط شیوع همه گیری کرونا جان و سلامت زندانیان را با خطر جدی مواجه کرده است.

زندانیان زندان دزاپ تحت شرایط نامناسب نگهداری می شوند و با مشکلات مضاعفی از جمله محرومیت از تغذیه مناسب، عدم رسیدگی پزشکی، بدرفتاری مسئولین بهداری با زندانیان بیمار، کمبود دارو روبرو هستند.

به گفته منابع مطلع، زندانیانی که مشکوک مبتلا به کرونا هستند در بندهایی نگهداری می شوند که فاقد امکانات مناسب بهداشتی و درمانی است و رسیدگی جدی به آنها صورت نمی گیرد.

گفته می شود بندها و اتاق هایی که برای قرنطینه در زندان مرکزی دزاپ در نظر گرفته شده است فاقد تهویه هوای مناسب است و مسئولین زندان ده ها زندانی را در یک اتاق قرنطینه می کنند.

زندان دزاپ با هشت بند با جمعیتی بیش از ظرفیت موجود است که جمعیت بندهای ۷ و ۸ به ترتیب حدود ۵۰۰ و ۶۰۰ نفر ارزیابی شده و در بندهای دیگر نیز جمعیتی مشابه مازاد بر ظرفیت نگهداری می شود.