کامیون داران شهرستان سیریک برای دومین روز متوالی در اعتراض به طرح سیپاد و کدینگ کارت های سوخت مقابل فرمانداری تجمع اعتراضی برگزار کردند.

به گزارش رصد بلوچستان به نقل از کمپین فعالین بلوچ، امروز ۲۳ مرداد ماه ۱۴۰۱، کامیون داران شهرستان #سیریک مملکت بلوچستان برای دومین روز متوالی مقابل فرمانداری دست به تجمع اعتراضی زدند.

این تجمع اعتراضی پس از آن شکل گرفته که طبق دستور استاندار هرمزگان و فرماندار #سیریک از عرضه سوخت به آنها خودداری شده است.

به جایگاه داران اعلام شده، کامیون هایی که از نصب دستگاه سیپاد روی خودروها اقدام نکرده اند به آنها سوخت رسانی نشود.

گفته میشود در طرح سیپاد، به کامیون ها براساس پیمایش آنها سوخت تعلق میگیرد و سهمیه مینی بوس ها ۱۰۰ لیتر و اتوبوس ۳۰۰ لیتر سهمیه پایه است.

طبق این گزارش، نیروهای نظامی با حضور خود در تجمع کامیون داران از فیلمبرداری و عکسبرداری ممانعت کرده اند. با توجه به جو شدید امنیتی کامیون داران از ساعت ۸ صبح تا ۱۴ بعد از ظهر در مقابل فرمانداری حضور داشته اند.

یکی از کامیون داران به گزارشگر کمپین گفت: “قرار است فردا ۲۴ مرداد ماه نیز به دلیل عدم پاسخگویی مسئولین، تجمع در مقابل فرمانداری و این بار با حضور زنان برگزار شود.”