به گزارش رصد بلوچستان، گزارش تازه سالانه ارزیابی «جامعه اطلاعاتی آمریکا» از تهدیدات جهانی، که نسخه‌ای غیرطبقه بندی شده آن در اختیار کنگره آمریکا قرار گرفته است، می‌گوید که ایران همچنان یک تهدید پیوسته علیه آمریکا و منافع متحدانش در منطقه خواهد بود.

طبق این گزارش، ایران سعی دارد از جامعه شیعیان خارج از کشور حمایت کند، نفوذ آمریکا را به طور تدریجی از بین ببرد، در کشورهای دیگر همسایه اعمال قدرت کند، نفوذ خود را در آن کشورها تعمیق دهد، و «تهدید علیه ثبات رژیم را به حداقل برساند.»

در بخشی از این ارزیابی اطلاعاتی آمده است که اگر چه اقتصاد رو به وخامت ایران و شهرت بد منطقه ای آن موانعی بر سر رسیدن به اهدافش است، تهران همچنان از طیف مختلفی از ابزارها – دیپلماسی، توسعه برنامه هسته ای، فروش و خرید تجهیزات نظامی، و انجام حملات از طریق گروه های نیابتی و شرکایش – به سمت اهداف خود حرکت می‌کند.

جامعه اطلاعاتی آمریکا که مجموعه ای از سازمان ها و نهادهای اطلاعاتی دولتی در ایالات متحده است، در این گزارش می گوید که انتظار می رود ایران خطرهایی را بپذیرد که منجر به افزایش تنش ها شود و منافع آمریکا و متحدانش را در سال در پیش رو، تهدید کند.

بخشی از این گزارش درباره فعالیت های هسته ای ایران می گوید که ارزیابی جامعه اطلاعاتی آمریکا همچنان این است که ایران در حال حاضر، مشغول انجام فعالیت های مهم مربوط به ساخت سلاح هسته ای نیست.