پس از افشاگری کمپین فعالین بلوچ مبنی بر عقیم سازی زنان بلوچ توسط جمهوری اسلامی، گزارش های مردمی زیادی در این رابطه به دست آمده است.

به گزارش رصد بلوچستان، کمپین فعالین بلوچ در تاریخ ۳۰ دی ماه ۹۹ با انتشار گزارشی افشاگرایانه در رابطه با عقیم سازی زنان بلوچ و پیشگیری از بارداری آنها، باعث حرکتی در بین مردم بلوچ و افشاگری گسترده شده است.

برخی از شهروندان بلوچ در مملکت بلوچستان با ارتباط با گزارشگر رصد بلوچستان آن را تایید کرده و گفتند که این برنامه همچنان توسط جمهوری اسلامی در مملکت بلوچستان در حال اجرا است.

یکی از شهروندان ریگان مملکت بلوچستان در این مورد به گزارشگر رصد گفت: ”من شاهد عینی این موضوع در مناطقی از بم که بلوچ ها ساکن آن نیستند بودم که لوازم پیشگیری از بارداری به سختی، با پرداخت مبالغ هنگفت و به صورت قاچاقی توسط شهروندان تهیه می شوند.“

این شهروند ریگانی افزود: ”اما در #ریگان مملکت بلوچستان و مناطق بلوچ نشین این قضیه فرق می کند و در مراکز بهداشتی و درمانی وسایل پیشگیری از بارداری به صورت رایگان در اختیار شهروندان قرار می گیرند.“

یکی از شهروندان #چابهار نیز در این مورد گفت: ”خانم یکی از همکارانم که برای زایمان به بیمارستان چابهار مراجعه کرده، به او اعلام شده که مشکل فشار خون دارید و برای بارداری مجدد نباید اقدام کنید.“

این شهروند چابهاری افزود: ”پس از انجام زایمان، پرسنل بیمارستان چابهار بدون گرفتن رضایت از بیمار و همسرش، لوله های او را بسته و هیچگونه اطلاعی نیز به او و خانواده اش ندادند.“

برخی از زنان بلوچ هم اعلام کردند که همواره در مراکز بهداشتی و درمانی از سوی پزشکان متخصص که عمدتا غیربومی هستند تشویق به بستن لوله می شوند و آن را خطری برای سلامت بیان می کنند.