در روزهای اخیر ویدیوی گزارش دهی یک روحانی بریلوی وابسته به دفتر علی خامنه ای نظر کاربران شبکه های اجتماعی را به خود جلب کرده است.

به گزارش رصد بلوچستان، ویدیویی در شبکه های اجتماعی دست به دست میشود که فردی به نام «مولوی عبدالرحمن ترنج زر» را نشان میدهد که به همراه نمایندگان سپاه پاسداران و دفتر رهبری است.

نکته ای که نظر کاربران را جلب کرده تلاش این روحانی وابسته به حکومت به تخریب دیگر روحانیان سنی منطقه است و با «وهابی» خواندن آنها خواستار جلوگیری از فعالیتهایشان میشود.

وی همچنین می گوید: «ما با کمترین امکانات جلوی این وهابی ها را گرفتیم.»

این موضوع پس از آن رخ میدهد که یک مسجد اهل سنت در پهره توسط سپاه پاسداران و بیت رهبری تخریب شد.

کاربران شبکه های اجتماعی این موضوع را در ادامه سیاست حکومت برای پیشبرد هدف «تفرقه بینداز حکومت کن» خواندند.

یکی‌از کاربران اینستاگرام‌نوشته: «مولوی ترنج زر یک ملای فاسد حکومتی است که جزو سخنرانان اصلی جلسات سپاه در منطقه است و در راستای برنامه های بیت رهبری حرکت میکند.»

لازم به ذکر است که دستگاه حکومت برای جلوگیری از فعالیت آن دسته از اهل سنتی که با سیاست های حکومت همراه نمیشوند از واژه «وهابی» استفاده میکند.