قاسمی مدیرعامل آب و فاضلاب استان، مردم شمال بلوچستان را آدم هایی بی ذائقه خواند که آب تصفیه شده خریداری می کنند.

به گزارش رصد بلوچستان، علیرضا قاسمی مدیرعامل آبفای استان در پنجمین نشست غدیر که با حضور استاندار غیربومی و سردار ربیعی در زهک برگزار شد، به مردم شمال بلوچستان منطقه سیستان گستاخی کرد.

در این نشست، هیچ یک از مردم شمال بلوچستان، نمایندگان، مطالبه گران و علما حضور نداشتند و قاسمی با حرف های گستاخانه به مردم توهین کرده است.

قاسمی در رابطه با تنش آبی در شمال بلوچستان گفته است: «مشکل از ذائقه مردم سیستان است که آب تصفیه شده می خرند.»

این صحبت های گستاخانه قاسمی واکنش تند مطالبه گران، نخبگان و فعالان رسانه ای شمال بلوچستان را به همراه داشته است.

تنش آبی در شمال بلوچستان با بی توجهی جمهوری اسلامی، دیپلماسی ضعیف در گرفتن حقابه، به یک مشکل اساسی تبدیل شده و بسیاری از مردم مجبور به مهاجرت به مناطق دیگر جغرافیای ایران شده اند.

مقامات جمهوری اسلامی به جای اینکه مردم را آرام کنند تا مشکلات آنها مرتفع شود، در حال پاشیدن نمک بر روی زخم های مردم هستند.