امیر مقدم مدیر عامل منطقه آزاد چابهار گفت: «در راستای گسترش و توسعه مراودات تجاری با افغانستان، تفاهم‌نامه ۵‌ جانبه بین اتاق مشترک ایران افغانستان، مناطق آزاد چابهار و سرخس، مناطق ویژه خراسان جنوبی و دوغارون امضا شد.»

مدیرعامل منطقه آزاد چابهار افزود: «کریدور شرق کشور، شاهرگ حیاتی توسعه سرمایه‌گذاری از سرخس تا چابهار و مسیر ارتباطی افغانستان، ایران و اقیانوس هند است.»