رصد بلوچستان با سخنگوی «شورای همکاری بلوچستان» در مورد چرایی تشکیل این شورا و اهداف و چشم انداز آن گفتگوی اختصاصی داشته است.

رصد بلوچستان/ جدیدا شورایی تحت عنوان «شورای همکاری بلوچستان» که به عنوان چتری فراگیر برای آگاهی و یک سو کردن مبارزات بلوچستان شکل گرفته که اخیرا کنفرانس خبری آن برگزار شده بوده، به همین بهانه گفتگویی داشتیم با عبدالرئوف ملازهی سخنگوی این شورا در خصوص علل تشکیل این شورا و برنامه های آن که ذیلا میتوانید بخوانید:

رصد بلوچستان: پیش از هر چیز لطفا بفرمایید شورای همکاری بلوچستان (BCC) از چه گروه هایی تشکیل شده است؟

  • عبدالرئوف ملازهی: «شورای همکاری بلوچستان از فعالان سیاسی و افراد شناخته شده بلوچستان که بعضا با احزاب سیاسی فعال بلوچ نیز همکاری دارند و بعضی هم از چهره ای مستقل و شناخته شده و فعال سیاسی بلوچ مخالف جمهوری اسلامی تشکیل شده است.»

رصد بلوچستان: چشم انداز شما از همکاری مردم بلوچستان و احزاب و جریانهای سیاسی با این شورا چیست؟

  • عبدالرئوف ملازهی: «(شورای همکاری بلوچستان) تازه اعلام موجودیت کرده و از آن استقبال قابل توجهی در کنفرانس خبری صورت گرفت. با توجه به اهداف مردمگرایانه آن و همراه با اثبات عملکرد فعال و نتیجه بخش شورا همکاری، در آینده مسلما مردم بلوچستان و فعالان بلوچ و احزاب بلوچ از آن استقبال بیشتری خواهند کرد.»

رصد بلوچستان: آیا اهدافی که شما از آن نام می برید، می تواند در همکاری بیشتر احزاب و جریان های سیاسی بلوچستان و نزدیک شدن آنها با یکدیگر موثر باشد؟

  • عبدالرئوف ملازهی: «بله، اهداف عمده شورا مخالفت با طرح های استعماری و استثماری جمهوری اسلامی است, چون طرح تصاحب سواحل بلوچستان و طرح رزاق و کشتار سوختبران بلوچ و طرح تقسیم بلوچستان و قرار داد ننگین با چین, که بیش از ۷۰ درصد در آن در سواحل بلوچستان اجرا می شود و باعث خشم آحاد مردم بلوچستان و احزاب بلوچ شده است و در نتیجه اگر متحدانه با آن مقابله کنند نتیجه بهتری خواهند گرفت.»

رصد بلوچستان: برنامه شورای همکاری بلوچستان برای طرح های تغییر بافت جمعیتی در سواحل بلوچستان و اسکان چند میلیون غیر بومی چیست؟

  • عبدالرئوف ملازهی: «با همه فعالان و احزاب بلوچ، رایزنی و اقدامی مشترک در پیش گرفته خواهد شد و البته شورا با آگاهی دادن مردم از طریق رسانه ها و مصاحبه و استفاده از فضای مجازی و ارتباط با مراجع بین المللی با این طرح ها مقابله خواهد کرد. در واقع این مردم هستند که با اتحاد خود باید با اعتراض جلوی این طرح های ویرانگر را بگیرند وگرنه نسل های آینده بی تفاوتی ما را نخواهد بخشید.»

رصد بلوچستان: هدف شورای همکاری بلوچستان از برگزاری کنفرانس خبری در پنج اردیبهشت ۱۴۰۰ چه بود و آن را چگونه ارزیابی می کنید؟

  • عبدالرئوف ملازهی: «این کنفرانس خبری در اعلام موجودیت و اعلام حضور و جدیت BCC در جهت مقابله با طرح های استعماری و استثماری جمهوری اسلامی و حمایت از مردم بلوچستان و نیز درخواست از مردم برای حمایت از شورای همکاری بلوچستان بود. با توجه به استقبال بی نظیر و اعلام حمایت فعالان سیاسی و احزاب و شخصیت های دیگر ملل ایران زمین از کنفرانس خبری شورا، می توان آن را موفقیت آمیز دانست.»

رصد بلوچستان: با تشکر از قبول زحمت شما و گفتگو با ما.