پزشکی قانونی اعلام کرده، گلوله هایی که به عبدالله میروزهی (نارویی) اصابت کرده سازمانی و متعلق به سپاه بوده است.

به گزارش رصد بلوچستان، در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، یک شهروند بلوچ به نام “عبدالله میروزهی” (نارویی) فرزند محمد علی کشته شد. پزشکی قانونی گفته گلوله هایی که به وی اصابت کرده سازمانی و متعلق به سپاه پاسداران بوده اند.

گفته می شود عبدالله به سبب اختلافات خانوادگی کشته شده است.

بر اساس این گزارش، عبدالله از منزل خود توسط افراد مسلح که از عوامل بسیج بوده اند ربوده شده و در بیابان های اطراف #دزاپ به ضرب گلوله کشته شده است.

پزشکی قانونی به خانواده عبدالله اعلام کرده که وی بر اثر اصابت ۹ گلوله کشته شده است. ۵ گلوله از کلاشنیکف و ۴ گلوله با کلت کمری به وی اصابت کرده است.

بنابر اعلام منابع مطلع، خانواده عبدالله از ضاربان شکایت کرده اما راه به جایی نبرده است و دستگاه های قضایی پرونده را بدون دلیل مختومه اعلام کرده اند.

این منبع گفت: «عبدالله به مدت سه سال بوده که از بیماری عصبی رنج برده است و رفتارهای عجیبی از وی سر زده است و به سبب اختلافات خانوادگی کشته شده است.»

عدم اراده نیروهای نظامی در تامین امنیت و عدم پیگیری های پرونده ها و محاکمه عاملان از این قبیل اقدامات باعث افزایش اقدامات مسلحانه در بلوچستان شده است.