افراد وابسته به نهادهای دولتی در حال تخریب و از بین بردن آب های زیرزمینی در روستای گورناگان شهرستان سرباز هستند.

به گزارش رصد بلوچستان، افراد وابسته به نهادهای دولتی (اسم محفوظ) در سکوت عامدانه مسئولین شهرستان #سرباز، در حال حفاری غیراصولی چاه آب و از بین بردن ذخایر آبی زیرزمینی در روستای #گورناگان این شهرستان هستند.

با توجه به کم بودن ذخایر آبی زیرزمینی در کنار حفاری های غیراصولی چاه آب، مقدار ذخایر آبی در بلوچستان و سیستان در حال نابودی است که افرادی وابسته به نهادهای دولتی بدون در نظر گرفتن شرایط اقلیمی در حال بهره برداری از آنها برای منافع شخصی خود هستند.

یک منبع مطلع که نخواست نامش فاش شود، گفت: ”مردم گورناگان سال های طولانی از طریق کشاورزی و دامپروری در این روستا ساکن بوده و به قدر نیاز خود از منابع آبی استفاده کردند.“

این منبع در ادامه گفت: ”با گذشت سالیان طولانی مردم این روستا بدون برداشت غیراصولی از سفره های آب زیرزمینی نیازهای خود را تامین کرده و به اصول و قوانین و به نسل های بعد از خود نسبت به ارزش آب اهمیت و دستور می دادند.“

این منبع افزود: ”اما در سایه سکوت مسئولین شهرستان سرباز (بخشدار نسکند و فرماندار شهرستان سرباز) و با همکاری آنها، برخی افراد نزدیک به نهادهای دولتی درصدد هستند تا با حفر چاه، سفره های آب زیرزمینی را برای منفعت شخصی خود از بین ببرند.“

این منبع تصریح کرد: ”با وجود اعتراض اکثر اهالی روستای گورناگان مبنی بر عدم حفر چاه، مسئولین مربوطه اقدامی در دستور کار نداشته و حتی پیگیر این موضوع نشدند.“

این منبع ضمن پیگیری و رسیدگی هر چه سریع تر این موضوع خطاب به مسئولین گفت: ”فرماندار شهرستان سرباز و بخشدار بخش باید به این موضوع وارد شوند و اجازه ندهند که سفره های آب زیرزمینی برای منافع شخصی چند نفر از بین بروند و مردم از نعمت آب محروم شوند.“