دیپلماسی ضعیف جمهوری اسلامی باعث بسته شدن حقابه تالاب هامون و طوفان ریزگرد در بلوچستان شده است.

به گزارش رصد بلوچستان، دیپلماسی ضعیف جمهوری اسلامی و سدسازی های افغانستان بر روی رودخانه هیرمند باعث افزایش موج طوفان شن و ریزگردها در بلوچستان شده است.

طوفان شن در شمال بلوچستان تاکنون نه تنها در اقتصاد مردم تاثیر منفی گذاشته بلکه مهاجرت بسیاری از خانواده ها را نیز رقم زده است.

مدیریت ناکارآمد، عدم آبگیری تالاب هامون و از بین رفتن پوشش گیاهی از مهم ترین عوامل در ایجاد طوفان ها در شمال بلوچستان هستند.

بر اثر این ناکارآمدی، اقتصاد منطقه نیز با چالش مواجه شده و بسیاری از شهروندان با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم می کنند.

همچنین طوفان شن در شمال بلوچستان باعث شده بسیاری از شهروندان از بیماری های تنفسی و گوارشی رنج ببرند، بیماری سل نیز در این منطقه شیوع پیدا کرده که طبق آمارها بیشترین مبتلایان به بیماری سل در جغرافیای ایران از منطقه سیستان، شمال بلوچستان هستند.