امروز ۲۳ دی ماه ۱۴۰۲، یک مرد بلوچ به نام «ظاهر» فرزند ولی محمد اهل مشکی بلوچستان شرقی و ساکن زرآباد با تیراندازی افراد مسلح ناشناس جان باخت.

آقای ظاهر در دکه خود بوده است که مورد هدف تیراندازی افراد مسلح ناشناس قرار گرفته و جان خود را از دست داده است.