امروز ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۲، یک کودک بلوچ به نام «سرفراز گرگیج» ۱۲ ساله، فرزند عبدالستار، در ریمدان دشتیاری بر اثر سقوط در هوتک جان باخت.

هوتک سامانه ای سنتی مشابه آب انبار یا مخزن آب رو باز است که از آن برای مهار، کنترل و بهره برداری از سیلاب استفاده می شود که متاسفانه در سایه ی بی تفاوتی مقامات جمهوری اسلامی و عدم فنس کشی به استخری برای مرگ کودکان تبدیل شده است .