محمد اقبال نائب زهی متولد ۲۰ دی ماه ۱۳۸۳ و از شهدای کشتار خونین زاهدان بدست نیروهای امنیتی و نظامی رژیم ایران است.

محمد اقبال زاده زاهدان بود و مثل خیلی از کودکان بلوچ بی شناسنامه بود ، کودکی که فقر از تحصیل ناامیدش کرده و به جای رفتن به مدرسه برای حمایت از خانواده رو به کچ کاری آورد.

اگر‌ چه محمد اقبال دوران شیرین کودکی و نوجوانی اش به سختی با کارگری می گذشت اما این سختی ها را برای رفاه حال پدر که مریض بود به جان خرید.

محمد اقبال شوخ‌ طبع خوش رو خندان و شاد بود اما در پس شادی هاش اندوهی بزرگ بدلیل جبر جغرافیایی وضعیت خانواده و محرومیت داشت محمد اقبال در هنگام شهادت فقط ۱۷ هزار تومان در جیب داشت که از قضا آن هم خونی شده بود .

روز واقعه گلوله ها از اسمان و زمین به سمت مردمی که اسلحه آنها سجاده شان بود می آمد مات و مبهوت در میان جمعیت بود که ناگهان تیر خورد و به سختی به دوستانش گفت تا به خانواده اش تماس بگیرند که ناگهان روح پاکش به پرواز در آمده و خبر کشته شدنش را به پدرش رساندند

خانواده به بیمارستان که رسیدند انبوهی از جنازه ها و مردمی  را دیدند که یکی پس از دیگرانی جلوی عزیزانشان دارند پر پر می شوند تا اینکه جنازه ی اقبال را در درمانگاه مسجد مکی پیدا کردند .

خانواده پیکر اقبال را  در آن شب زیر کولر نگه داشت و بر بالینش اشک ریخت و همسایه ها در حاشیه شهر به کندن قبر مشغول شدند و پیکرش را صبح به خاک سپردند .