رصد بلوچستان ارگان خبری در خصوص بلوچستان است که با شعار شفافیت و‌صداقت فعالیت میکند. رصد بلوچستان تلاش دارد تا با گزارشگری از وقایع بلوچستان بایکوت رسانه‌ای که از طرف حکومت جمهوری اسلامی بر این منطقه ایجاد شده را دور بزند و‌ روایت های واقعی از دل مردم منطقه را منتشر کند.

رصد بلوچستان به صورت روزانه به رهگیری آخرین‌ اخبار مربوط به بلوچستان و‌مناطق بلوچ نشین در‌ ایران می پردازد.

این ارگان خبری فعالیت خود را از سال ۱۳۹۶ آغاز کرده و با سردبیر جدید از سال ۱۳۹۹ به فعالیت خود گسترش داده است.

برای ارتباط مستقیم با ما و ارسال گزارشها سریعترین راه از طریق ادمین کانال تلگرام است:
لینک تلگرام