آغاز ساخت شهر جدید مکران با ۲۰۰ هزار نفر جمعیت/ «تصرف مکران از گوادر در مرز ایران و پاکستان تا میناب برنامه‌ریزی شده است»

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: مطالعات امکان‌سنجی شهر جدید…

ادامه خواندنآغاز ساخت شهر جدید مکران با ۲۰۰ هزار نفر جمعیت/ «تصرف مکران از گوادر در مرز ایران و پاکستان تا میناب برنامه‌ریزی شده است»

You have reached end of the world!

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد