تیراندازی ماموران امنیتی در سطح شهر میرجاوه به سمت مردم

ماموران امنیتی در شهر میرجاوه اقدام به تیراندازی به سمت مردم کردند.

به گزارش رصد بلوچستان، امروز ۴ آبان ماه ۹۹، ماموران امنیتی شهرستان #میرجاوه به سمت مردم در سطح این شهر آتش گشودند و باعث ایجاد رعب و وحشت شدند.

طبق اعلام منابع محلی، ماموران انتظامی قصد توقیف و انتقال خودروی سوخت بر بلوچ را داشتند که با تجمع مردم اجازه این کار به ماموران داده نشده است.

ماموران پس از تجمع و شلوغی توسط مردم برای ترساندن آنها اقدام به تیراندازی کرده که جوانان بلوچ با سنگ از آنها پذیرایی کرده که باعث فرار ماموران از محل شده است.

تیراندازی های بی ضابطه ماموران امنیتی در شهرهای بلوچستان به بهانه های مختلف به یک چیز عادی تبدیل شده است.

از آنجایی که از جانب ارگان ها و فرماندهان هیچگونه تذکری به ماموران داده نمی شود، اقدامات فراقانونی آنها در حق مردم بلوچ زمینه برای سوء استفاده از موقعیت شغلی آنها را فراهم کرده است.