پلمب شش واحد صنفی به بهانه عدم رعایت پروتکل های بهداشتی در خاش

جمهوری اسلامی ۶ واحد صنفی در خاش را به بهانه عدم رعایت پروتکل های بهداشتی پلمب کرد.

به گزارش رصد بلوچستان، مسئولین بهداشت و درمان شهرستان #خاش در شرایطی از پلمب ۶ واحد صنفی در این شهرستان به بهانه عدم رعایت پروتکل های بهداشتی خبر داده که در مقابل ادارات و دستگاه های دولتی هیچگونه پروتکلی رعایت نمی شود و آنها خود عامل شلوغی و ازدحام هستند.

علی نقی زاده، رئیس مرکز بهداشت شهرستان خاش در این مورد گفته است: “در استمرار نظارت های محیطی که از مراکز ارائه دهنده خدمت، تهیه و توزیع کالا و مواد غذایی شد، برای  ۲۸ واحد اداری و مدارس تذکر بهداشتی صادر و ۶ واحد صنفی نیز پلمپ گردید.”

نقی زاده افزوده است: “این واحد ها شامل یک باب قنادی، یک باب لبنیاتی، یک باب نانوایی، یک باب قهوه فروشی و دو باب خوار و بار فروشی می باشد.”

این در حالیست که مسئولین جمهوری اسلامی با سیاست های غلط، خود عامل اصلی عدم رعایت پروتکل های بهداشتی در شهرهای مختلف بلوچستان هستند.

جمهوری اسلامی تنها به فکر تحت فشار قرار دادن شهروندان و مانع کسب و کار شدن آنها به بهانه های مختلف در شرایطی است که معیشت مردم بیش از پیش دچار رکود شده است.