آتش سوزی در نخلستان های زرآباد شهرستان کنارک

۴۰ اصله درخت نخل خرما در بخش زرآباد شهرستان کنارک در آتش سوختند.

به گزارش رصد بلوچستان، امروز ۴ آبان ماه ۹۹، بر اثر آتش سوزی در نخیلات و باغات #زرآباد شهرستان #کنارک، در کنار رودخانه #راپچ بیش از ۴۰ اصله درخت نخل خرما در آتش سوخت.

طبق اعلام منابع محلی، بر اثر دیر رسیدن ماموران آتش نشانی و گسترش آتش سوزی، خسارت به کشاورزان دو چندان شد.

در روزهای اخیر، آتش سوزی در نخیلات و باغات بلوچستان افزایش چشمگیری داشته است.

لازم به ذکر است، روز گذشته در روستای #تیسروک از توابع شهرستان #گیه، بر اثر آتش سوزی ۴۰ اصله درخت خرما در آتش سوختند.