ماموران مرصاد که به آبنمای کستگ یورش برده بودند مورد حمله افراد مسلح ناشناس قرار گرفتند؛ یک فرد مسلح کشته و یک نفر زخمی شد

بنابر خبر های رسیده توسط منابع محلی، پس از یورش…

ادامه خواندنماموران مرصاد که به آبنمای کستگ یورش برده بودند مورد حمله افراد مسلح ناشناس قرار گرفتند؛ یک فرد مسلح کشته و یک نفر زخمی شد

You have reached end of the world!

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد