طرح عجیب استان های ساحلی با سپردن زمینهای سواحل بلوچستان به استان های مرکز ایران که دچار مشکل اند!

حجت الاسلام حسین میرزایی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای…

ادامه خواندنطرح عجیب استان های ساحلی با سپردن زمینهای سواحل بلوچستان به استان های مرکز ایران که دچار مشکل اند!

You have reached end of the world!

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد